HovsHallar_Logo_Center_instagram_1000px

               
Torekovs Warmbadhus


Ägare av huset är Torekovs turist och badförening.
Sedan 1991 har Charlotte Jörgensen drivit sin verksamhet Torekovs Warmbadhus i fastigheten


            
    Charlotte har tagit beslutet att inte fortsätta med sin verksamhet i ett nytt hus.
                      
                     Nu har vi flyttat verksamheten till Hotell & Restaurang Hovs Hallar och kommer
                        tillsammans  med hotellet utveckla samarbetet efter hand
                               På Hovs Hallar erbjuder vi våra gäster behandlingar samt
                logi, lunch, middag, fina ljusa konferenslokaler och en fantastisk natur.

                                                  

Torekovs Warmbadhus brann ner natten till
 julaftonsmorgon 24 dec 2019.


Varför började det brinna?
Då ingen brottsmisstanke fanns gjordes ingen utredning av orsaken till branden.
Vi som jobbade var extremt försiktiga med ljus, el, ledningar och maskiner då huset är av trä.
Rum och utrymme kontrolleras flera gånger efter att gästerna lämnat huset. 
Problem med möss/gnagare fanns och fällor var utplacerade.
Skadedjursbekämpare var med jämna mellanrum anlitade.

Efter branden
Det belutades ganska snart att huset skulle upp igen och några veckor efter branden startade
första mötet av en lång rad möte under våren.

En projektgrupp upprättades bestående av representant från ägaren av huset- Torekovs Turist o Badförening,
arkitekt, tekniker inom el och ventilation, projektledare samt driftsansvarig.

Nytt kontrakt

Två månader efter branden ber driftsansvarig Charlotte att snarast få ett hyreskontraktsförslag på det nya huset.
Detta för att säkerställa rätten att få driva det nya huset samt möjligheten att se ungefärlig hyra och
därmed kunna räkna på beräknad lönsamhet.

Elva månader efter branden sker första kontraktsmöte.
Nu meddelar ordförande att byggstart blir tidigast 2022 pga semestertider samt att
diskussioner med försäkringsbolaget fortsätter.

Orsak till att inte fortsätta 
-Vi var helt inställda på att öppna upp sommaren 2021 och så blev det inte.
Att därför missa en mycket viktig sommarsäsong samt att hyran blev hög gör att jag tackade nej till kontraktet. 

Till alla våra gäster - vi ser fram emot att få ta hand om er på Hotell Hovs Hallar!
Vi börjar i liten skala men hoppas på att som planerna nu ser ut att det utvecklas till något riktigt fint där den fantastiska naturen och utsikten
kommer  ge er en skön och vacker upplevelse att komma till !